top of page

Mind@Domus is een gezellige plek in ons eigen huis.

In een mooie groene omgeving biedt het een rustpunt voor jonge mensen,

die last hebben van piekeren of onderpresteren, zich (faal)angstig voelen

of druk ondervinden van hun eigen perfectionisme.

Daardoor kunnen ze opnieuw thuiskomen in zichzelf,

hun eigen mindproces leren volgen en hun modus vinden

om krachtiger in het dagelijkse leven te staan.

Op de volgende pagina staan concrete voorbeelden van wat een handelingsgericht stappenplan op maat voor een jongere inhoudt.

Het geeft een idee waaraan en hoe er gewerkt kan worden.

Voor ouders is er nog een bijkomende pagina met een woordje uitleg over mogelijke technieken en tools die worden gehanteerd.

Altijd met een duidelijk doel voor ogen. 

 

Een intakegesprek duurt ca. 1,5 uur en kost 80€. We peilen naar de belangrijkste noden en spreken af hoe we aan de slag gaan.

Daarna kunnen individuele sessies van 1u (65€) volgen. Deze vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Bedoeling is vrij snel tot een eerste verlichting van de klachten te komen.

Het is niet direct voorspelbaar hoeveel sessies er nodig zijn, maar doorgaans voelt de jongere zich al behoorlijk geholpen na een 4-tal sessies.

 

Wanneer nodig worden ook de ouders opnieuw uitgenodigd voor een stand van zaken. Want uiteraard zijn en blijven we sámen partners voor het welzijn van uw kind.

IMG_20181105_131857625.jpg
bottom of page