Met een stappenplan op maat werken we handelingsgericht aan

 onderstaande vragen/problemen waarmee uw kind mogelijk worstelt. 

Dit leidt tot een GROEIPROCES van:

INZICHT

Wat zijn typische troeven en knelpunten van hoogbegaafdheid?

via INFORMATIE:

 • over de werking van het (puber)BREIN

 • over LEREN en MOTIVATIE (o.a. executieve functies, attributie en zelfdeterminatie, mindsets)

 • over HB-modellen en –profielen

 • over omgaan met het HB-label.

VEERKRACHT

Hoe kan de weerbaarheid van een hoogbegaafde verhoogd worden?

via ZELFREFLECTIE:

 • VALKUILEN leren herkennen en hanteren, zoals: perfectionisme, faalangst, onderpresteren, depressie, hoogsensitiviteit,…

 • het 5-G-schema analyseren (gebeurtenis, gedachte, gevoelens, gedrag, gevolgen) en waar nodig leren ‘OMDENKEN’

 • streven naar een gezonde ZELFDISCIPLINE, waarbij de leerhonger niet op dieet staat.

ACCEPTATIE

Hoe 'anders' is het 'anders zijn'?

Is hoogbegaafdheid wel normaal?

via AANVAARDING:

 • NLP-training: ‘Ik mag er ook zijn’

 • GRENZEN van aanpassingsgedrag leren hanteren

 • COPING-technieken helpen om minder streng te zijn voor zichzelf

 • leren LOSLATEN waar nodig.

"de lat op haalbare hoogte"

"mild voor jezelf"

ZELFZORG

"mindful in het leven"

"zin in een mooie toekomst"