top of page

Mijn eigen loopbaan is een illustratie van mijn continue leerhonger. Na zes jaar journalistiek en 30 jaar lesgeven in het secundair onderwijs heb ik een onschatbare ervaring in zorg en leercoaching opgebouwd. Ik begeleid al even lang adolescenten en hun ouders bij hun psychische, persoonlijke en studiemoeilijkheden.
Ik ben auteur van handboeken Gedragswetenschappen voor derde graad ASO en gastdocent bij CNO-UA, waar ik o.m. studiedagen/workshops geef rond tienerbrein, executieve functies, onderpresteren. Ik geef ook eigen nascholingen op aanvraag.

Reeds in 2003 volgde ik een cursus 'hoogbegaafdheid' bij de voorloper van Exentra. Ik schoolde me verder bij in handelingsgerichte coaching en in Visible Learning (John Hattie), en volg het wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van het (tiener-)brein en de cognitieve psychologie op de voet. Een expertopleiding bij Hoogbloeier zorgde voor de start van een eigen praktijk.

Als moeder van een hoogbegaafde zoon, en dochter van een uitzonderlijk begaafde moeder, heb ik ook zelf een parcours afgelegd in inzicht en acceptatie van mijn eigen uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Hoewel er nog steeds pro en contra valt op te tekenen voor de zin van het label, ben ik toch voorstander van een vroege detectie. Op welke leeftijd ook, alleen al het besef hoogbegaafd te zijn helpt je verder. Volgens mij is het een noodzakelijke, maar vaak emotionele, eyeopener. Bij dat bewustwordingsproces kan ik zeker helpen.

bottom of page